Kalite Politikamız

Şirketimizde kalitede süreklilik, müşteri memnuniyeti, optimum maliyetle kar ve pazar payının arttırılması temel hedeftir. Şirketimiz bu amaç doğrultusunda tüketici / müşteri isteklerini (ürün ve hizmetleri) uygun fiyatla ve zamanında teslimi ile karşılamayı ilke edinmiştir.

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen hususlar “Kalite Politikamız” olarak kabul edilmiştir. Şirketimiz;

1. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin ışığı altında, tüm üretim, hizmet ve ürünlerin ilgili Kalite Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi amacı ile

“Kaliteli Ürün ve Hizmetin Her Kademede Sunulması”

2. Müşteri istek ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması, satış sonrası hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi ve kalite güvencesinin garantisi ile

“Müşterinin Sürekli Memnun ve Tatmin Edilmesi”

3.Yönetimin etkin önderliğiyle en son yenilikleri ve modern teknolojiyi yakalama arzusu içinde; tüm çalışanlar tarafından, kaliteli ürün ve hizmet sunuşu ile

“Şirket İmaj ve Pazarının Korunması ve hatta Daha Yüksek Seviyelere Taşınması”

4. “Yeniden Değerlendirme’’ Yerine “İlk Seferde Doğru ve İstenen Kalitede Üreterek” zaman ve kaynak israfının önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi bilinciyle

“Sürekli Proses İyileştirme”

5.Gerek üretim tesis ve araçlarının, gerekse ürün ve hizmetlerinin kullanılmasında

“Doğal Çevrenin Korunması”

6.Üst Yönetim, organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarına ve firmanın tüm tedarikçilerine yüksek kalite performansının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç gördükleri konularda gerekli bilgilerin aktarılması ile

“Sürekli Eğitimi

anlayışı içerisindedir.

Bu stratejiyi gerçekleştirebilmek için şirket yönetimi bütün bölüm ve çalışanlara güvenli ortam, gerekli kaynak ile yeterli teçhizat ve malzeme sağlamayı görev bilir.  

Kalite ve güvenilirlik, ürünlerimizin ve verdiğimiz hizmetlerin değerini belirlemekte ve dolayısı ile itibarımızı ve başarımızı arttırmaktadır. Kuruluşumuzun bu hedefi hakkında tüm çalışanlara bilgi verilecek ve bu anlayış aşılanacaktır.

Her çalışanımız bu hedef doğrultusunda kendilerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirilmesi sorumluluğu içinde hareket edecektir. Şirketimizin ana politikası olan bu sistemi destekliyor ve tüm çalışanları bu konuda Kalite Bölümüne katkı vermeye çağırıyorum.

 

 

 

                                                                             

TOP